verse/Snapshots


dien

 

 

i dien dr maschin

 

dienst du a dr maschin?

 

drrr maschien dien i

 

glei hinni bin i

 

fakk.

 

fakk

 

fakk se maschin

 

räidsch

 

räidsch

 

räidsch ägänst

 

se maschin

 

winter is.

 

dien i

 

sag

 

dien i net

 

odr

 

...

 

räiiidsch!